2/11/19 – 10:30

Επαναπρογραμματισμός του Υποσυνείδητου

Διοργάνωση Life Center

Είναι αποδεδειγμένο ότι το συνειδητό μυαλό μας αντιλαμβάνεται το 5% των όσων συμβαίνουν, ενώ το υπόλοιπο 95% αποτελείται από το υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο διατηρεί τις μη εκδηλωμένες δυνατότητές μας και εκτός από αυτές τις δυνατότητες και όλες τις πεποιθήσεις, τους φόβους, τις δυσαρέσκειες, τις εμπειρίες μας μέχρι στιγμής. Ολόκληρη η ύπαρξή μας υπαγορεύεται στο μέγιστο βαθμό από το υποσυνείδητο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας θα περιγράψουμε λεπτομερώς τους τρόπους με τους οποίους εντοπίζετε αυτά τα προγράμματα στο υποσυνείδητο που είναι υπεύθυνα για οποιοδήποτε σωματικό, συναισθηματικό ή οικονομικό μπλοκάρισμα.

Περισσότερα στο:

https://www.facebook.com/events/511630063003341/

Scroll to Top