Δίπλωμα στη Θετική Ψυχολογία στην Θεσσαλονίκη

Σάββατο 25 και Κυριακή 26/1/20, 10:00 – 17:00

Στόχος του Διπλώματος είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των μαθημάτων και τις θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν παρακαλώ επισκεφτείτε την σελίδα:

https://www.positiveemotions.gr/diploma-thetikis-psyxologias-thessa?fbclid=IwAR2UBVgOF0RqHxK4rzgaUnF1wlrnI6uHShSNzhzetCGPIFoA0QYBJdTQHDg

Scroll to Top