Αποδοχή και Συγχώρηση το Κλειδί για καλύτερες Σχέσεις

Τετάρτη 4/3/20, 18:00.

Η ομάδα Αυτοβελτίωσης και Προσωπικής Εξέλιξης με θέμα “Αποδοχή και Συγχώρηση το Κλειδί για καλύτερες Ανθρώπινες Σχέσεις” απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να αλληλεπιδράσουν με άλλους ανθρώπους και να προσαρμοστούν δημιουργικά στις αλλαγές της νέας εποχής.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της ομάδας, επιδιώκουμε τα μέλη της να διερευνήσουν τις διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς τους, να τις αποδεχτούν και να δουν πώς μπορούν να εργαστούν καλύτερα, ώστε να αναπτύξουν το δυναμικό τους. Παράλληλα να εκπαιδευτούν στην αγωγή της συγχώρησης, σαν μια επιλογή που κάνει κάποιος για τον ίδιο του τον εαυτό. Μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί σχετικά με τη διαδικασία της συγχώρησης, αλλά κανείς δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να συγχωρήσει.
Η αποδοχή και η συγχώρηση θα βοηθήσουν να αποκτήσουμε καλύτερες σχέσεις με τον εαυτό τους και τους άλλους. Με αφορμή την καθημερινή ζωή και τα προβλήματα της, η προσωπική εξέλιξη μπορεί να μετουσιωθεί σε προσωπική ενδυνάμωση, μέσω της ανάπτυξης της δημιουργικότητας του ατόμου, αλλά και της υποστήριξής του σε δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Επιπλέον, οι ομάδες προσωπικής εξέλιξης δίνουν την δυνατότητα στα μέλη τους να αναγνωρίζουν και να εξερευνούν αντιθετικά συναισθήματα, να μάθουν να παρατηρούν, να ακούν και να επικοινωνούν ουσιαστικά. Μέσω της ενσυναίσθησης να καταφέρουν να μετατρέψουν την αλλαγή σε ευκαιρία για εξέλιξη και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Στόχοι ομάδας
Η συνειδητοποίηση ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός από τους άλλους και συγχρόνως μοναδικός
Η επίγνωση ότι η προσωπικότητα δεν είναι κάτι στατικό αλλά ότι μέσα από τις εμπειρίες και τη γνωριμία με άλλους ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, ωριμάζουν συναισθηματικά και μπορεί να αλλάξουν στοιχεία του χαρακτήρα τους
Η δυνατότητα να εκφράζουν τη γνώμη τους ελεύθερα, χωρίς να πιστεύουν ότι κάποιος τους κατακρίνει
Η επαφή, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους
Η υποστήριξη από άλλα μέλη της ομάδας και τις συντονίστριες

Περισσότςερα στο fb

https://www.facebook.com/events/2424546131142574/

Scroll to Top